Nadzory

Zatrudnij nas

Zaufanie jest podstawą relacji międzyludzkich.
Są jednak takie sytuacje, kiedy zasada ograniczonego zaufania jest koniecznością,
a co więcej jest korzystna dla każdej ze stron. Nadzory inwestycyjne to konieczność.

nadzory_pageWszędzie tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, gdzie od małego uchybienia może zależeć zdrowie i życie innych ludzi, a także tam, gdzie stawką jest pełen profesjonalizm wykonania usługi – nadzór nad realizacją zadań jest nieodzownym elementem inwestycji.

Nadzory powinny obejmować:

  • budowę domu,
  • przysposabianie pomieszczeń dla celów firmy lub magazynu.

 

Zatrudniając wykonawców nie zawsze jest się w pełni kompetentnym, aby nadzorować działania tych, których zadaniem jest realizacja danego projektu. Brak odpowiedniego nadzoru autorskiego lub inwestycyjnego może skutkować wadami w wykonaniu projektu, użyciem innych niż zaplanowanych materiałów, niedokładnością wykonania – a co za tym idzie w efekcie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nadzór nad realizacją projektu gwarantuje, że wszystkie założenia zawarte w projekcie zostaną w 100% wykonane, a w razie jakiś trudności wprowadzone zostaną rozwiązania zamienne.

Nasza firma prowadzi nadzory w całym zakresie oferowanych usług. Oferujemy nadzór autorski. Zajmujemy się każdą czynnością sprawowaną przez autora projektu od sprawdzenia zgodności realizacji prac z dokumentacją projektową po uzgadnianie ewentualnych zmian w projekcie w przypadku konieczności znalezienia alternatywnego rozwiązania. Nasi inżynierowie zapewniają specjalistyczne doradztwo oraz  profesjonalną obsługę inwestycji.

Prowadzimy również nadzory inwestorskie. Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie to zabezpieczenie swoich interesów, oszczędność pieniędzy i czasu, gwarancja rzetelnej realizacji projektu. Inspektor nadzoru może kontrolować kierownika budowy, może  wydawać polecenia, które zostaną udokumentowane w dzienniku budowy, może także żądać dokonania stosownych poprawek w razie wykrycia nieprawidłowości.  Dla każdego inwestora jest to swego rodzaju zabezpieczenie się przed nieuczciwymi wykonawcami, fuszerką i nieuzgodnionymi modyfikacjami projektu. Zatrudniając inspektora nadzoru inwestorskiego zleceniodawca może być spokojny o to, że wszelkie prace związane z działaniami wdrażającymi projekt zostaną wykonane z należytą dokładnością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Z perspektywy zapewnienia właściwej obsługi inwestycji oraz prawidłowej realizacji założeń projektowych, każdy Inwestor powinien zainteresować się tym typem kontroli przeprowadzanych dla niego prac.

instalacje pomiary projekty nadzory

Zaufali nam

Wszystkie prace zostały wkonane terminowo, a przy ich realizacji zawsze mogliśmy liczyć na fachową wiedzę, doradztwo i szczegółowe omówienie niejasnych kwestii. Wysoko oceniamy wykonanie w/w prac, a samą Firmę polecamy jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera w zakresie dostarczanych usług. Więcej »
Pan Robert Walczak zatrudniony był przez jedną ze spółek pracujacych na rzecz Generealnego Wykonawcy terminala w Kutnie i odpowiadał między innymi za nadzór nad wykonaniem oraz uruchomieniem poniższych instalacji oraz szkolenia personelu z obsługi tychże [...] Więcej »
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, a przy ich realizacji zawsze mogliśmy liczyć na fachową wiedzę, doradztwo i szczegółowe omówienie każdej istotnej dla nas kwestii. Wysoko oceniamy wykonanie w/w prac, a sama Firmę polecamy jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera w zakresie w/w usług. Więcej »

Szybki kontakt

  • +48 793 088 893 lub +48 507 508 042
  • ul. Akacjowa 4/8, 95-100 Zgierz