Pomiary

Zatrudnij nas

Jesteś inwestorem, kupujesz dom, albo mieszkanie – zanim kupisz,  skontroluj instalacje i wykonaj niezbędne pomiary.
Dzięki temu unikniesz wielu nieprzyjemnych sytuacji i nie narazisz się na dodatkowe straty.

PomiaryDoskonałość tkwi w szczególe. Od szczegółu może zależeć także bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny i Twoich pracowników. Wystarczy chwila,  a źle działająca instalacja może stać się przyczyną nieszczęścia. Kontrolując instalacje w firmie oraz domu zyskujesz pewność, że gwarantujesz innym bezpieczeństwo, a siebie chronisz przed niepotrzebnymi stratami i kosztami. Współczesna myśl techniczna pomaga chronić ludzi przez wieloma niebezpieczeństwami. Ale im bardziej umiemy się zabezpieczać, tym większą wagę kłaść powinno się na to, żeby to, co nas chroni i zapewnia nam komfort funkcjonowało prawidłowo i nie zawodziło. Regularna kontrola instalacji oraz badanie skuteczności wykorzystywanych rozwiązań to gwarancja spokoju i oszczędność pieniędzy.

Nasza firma wykonuje oględziny, badania, przeglądy, audyty energetyczne oraz pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Podczas kontroli budynków sprawdzamy ich stan techniczny oraz przydatność obiektu do użytkowania. Używamy zaawansowanego sprzętu pomiarowego, w tym kamery termowizyjnej, która między innymi bezinwazyjnie diagnozuje uszkodzenia materiałowe, miejsca przegrzań styków elektrycznych oraz strat cieplnych w układach klimatyzacji.

Wykonywane przez nas pomiary i przeglądy są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technicznej. Nasi pracownicy mają wysokie kwalifikacje oraz  posiadają niezbędne uprawnienia (aktualne uprawnienia pomiarowe E oraz D)  do przeprowadzania pomiarów i badań, a także do wystawiania protokołów pomiarowych po zakończeniu działań kontrolnych.

W ramach wykonywanej działalności świadczymy szeroki zakres usług, obejmujących pomiary i badania instalacji elektrycznej oraz pomiary termowizyjne instalacji.

Instalacje elektryczne:

 • oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I- i III-fazowych,
 • pomiary rezystancji uziemienia i instalacji wyrównawczej,
 • pomiary oświetlenia na stanowisku pracy,
 • pomiary oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, pomiary ciągłości PE, pomiary stanu instalacji odgromowych, próby funkcjonalne instalacji, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiary oraz próby napięciowe kabli, transformatorów oraz rozdzielnic SN,
 • wykonanie odpowiednich protokołów pomiarowych oraz metryk urządzeń,
 • sprawdzenie dokumentacji oraz aktualizacja projektowa.

Pomiary termowizyjne instalacji:

 •  kontrola izolacji termicznej i poziomu strat ciepła,
 •  kontrola zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania,
 • nadzór pracy i wykrywanie punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących,
 • wykrywanie punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
 • ocena stanu technicznego kominów,
 • wykrywania wad i awarii w układach elektrycznych przetwarzania i rozdziału mocy,
 • diagnostyka przyczyn występowania grzybów i pleśni,
 • badanie termowizyjne budynku lub lokalu przed jego zakupem,
 • lokalizacja przebiegu lub wycieku z instalacji wodnej i CO,
 • ocena jakości montażu oraz produkcji stolarki okiennej i drzwiowej,
 • kontrola wykonanych prac dociepleniowych,
 •  przeciwpożarowa kontrola instalacji elektrycznej, w tym pomiary transformatorów oraz rozdzielnic elektrycznych,
 • pomiary termowizyjne szczelności układów klimatyzacji i wentylacji,
 • wykonanie odpowiednich protokołów pomiarowych, w tym również pełnych termogramów na płycie cd,
 • sprawdzenie dokumentacji oraz aktualizacja projektowa.

Pomiarów i oględzin dokonujemy na terenie całego kraju. Działamy sprawnie i terminowo.

instalacje pomiary projekty nadzory

Zaufali nam

Pan Robert Walczak zatrudniony był przez jedną ze spółek pracujacych na rzecz Generealnego Wykonawcy terminala w Kutnie i odpowiadał między innymi za nadzór nad wykonaniem oraz uruchomieniem poniższych instalacji oraz szkolenia personelu z obsługi tychże [...] Więcej »
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, a przy ich realizacji zawsze mogliśmy liczyć na fachową wiedzę, doradztwo i szczegółowe omówienie każdej istotnej dla nas kwestii. Wysoko oceniamy wykonanie w/w prac, a sama Firmę polecamy jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera w zakresie w/w usług. Więcej »
Wszystkie prace zostały wkonane terminowo, a przy ich realizacji zawsze mogliśmy liczyć na fachową wiedzę, doradztwo i szczegółowe omówienie niejasnych kwestii. Wysoko oceniamy wykonanie w/w prac, a samą Firmę polecamy jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera w zakresie dostarczanych usług. Więcej »

Szybki kontakt

 • +48 793 088 893 lub +48 507 508 042
 • ul. Akacjowa 4/8, 95-100 Zgierz